RESOLUCIÓ DE PETITES AVARIES I MANTENIMENT

Presencial

1a EDICIÓ: 22 de març (10:00 a 14:00). Olivera 108

2a EDICIÓ: 5 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera 108

Subalterns

1. Conèixer amb més profunditat els principals elements elèctrics i de xarxa d’aigua dels equipaments públics de la ciutat de Sant Boi.

2. Resoldre petites avaries i manteniment.

3. Millora la comunicació d’avaries.

· Diferència entre tipus d’escomesses elèctriques

· Diferència en les diverses proteccions elèctriques. Possibles avaries

· Aparells de maniobra

· Tipus de receptors elèctrics

· Coneixement del circuit i els elements de la xarxa d’aigua

· Sectorització de les instal·lacions en cas d’avaria

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

61% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a segona prioritat formativa