INTRODUCCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Presencial

1a EDICIÓ: 25 de juny (09:30 a 14:30). Olivera

2a EDICIÓ: 17 de juliol (09:30 a 14:30). Olivera

3a EDICIÓ: 27 de setembre (09:30 a 14:30). Centre de Serveis

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
L’objectiu del taller és apropar les Agendes Globals als ens locals de la demarcació de Barcelona, posant atenció a l’Agenda 2030. En concret, es persegueix:
  • Sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seva rellevància,  i sobre el paper que juguen els governs locals en la seva implementació.
  • Informar sobre els àmbits d’actuació en aquest marc.
  • Dotar al personal dels ens locals d’eines perquè puguin implementar els ODS al seu territori, mitjançant l’alineació dels ODS al seu pla d’acció i la sensibilització a la societat civil així com a la seva ciutadania.
El 25 de setembre de 2015, en el marc de la Cimera de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, es va adoptar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquesta Agenda estableix 17 objectius (ODS) que aborden els reptes globals dels nostres temps: posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i aturar el canvi climàtic, entre d’altres.  Aquesta agenda, per primera vegada incorpora objectius directament relacionats amb les responsabilitats dels governs locals.
Continguts:
  • Introducció a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  • Que és la localització dels ODS i quin és el paper dels  governs locals en el seu assoliment?
  • Eines i àmbits d’actuació per a la localització dels ODS; sensibilització, implementació i seguiment.
  • Anàlisi de bones pràctiques sobre localització dels ODS.
Domini professional

Relació directa amb tot el Pla de Govern

Formació proposada per la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació