Cultura i valors ASB

Presencial

Dies 24, 30 i 31 de maig de 09:00 a 14:30 hores al Centre de Serveis.

Comandaments, Directius
· Treballar el significat dels valors de l’Ajuntament de Sant Boi amb els comandaments de l’organització
· Crear un enllaç entre els valors personals i els organitzatius
· Treballar la traducció de conductes observables i mantres recordables

1. Anàlisi de valors: es realitzarà Assessment de The ValueSquares Methodology a diferents grups de mostra de l’organització.
2. Definició de conductes observables i mantres recordables amb conductes clau per
implementar dins de l’organització i aconseguir l’objectiu.

- Compromís municipal i ètica pública
- Orientació a l'assoliment i servei a les persones
- Orientació a resultats
- Planificació i organització
- Visió estratègica local