MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE JARDINERIA

Presencial
Brigades

1. Conèixer i aplicar noves tècniques i habilitats així com consolidar les velles sobre el manteniment i ús d’eines i maquinària destinada a la jardineria professional.

· Manteniment de maquinària de jardineria.

· Criteris d’ús i seguretat en el treball.

· Manteniment i reparacions bàsiques en maquinària de tipus: Retallatanques, tisores. Pneumàtiques amb bateria, segadores, motoserres i desbrossadores i bufadores

Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

53% del total de participants de l’àmbit de brigades jardineria a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa