Fontaneria i manyeria bàsica per a conserges

Presencial

Dia 27 de juny de 10:00 a 13:00 hores, al Taller caseta de l’Escola Montbaig.

Dia 4 de juliol de 10:00 a 13:00 hores, al Taller caseta de l’Escola Montbaig.

Subalterns

Fontaneria 

Ser capaç de manipular, reparar o substituir els elements bàsics d’una cisterna de W.C, aixetes de pulsador d’una pica i els corresponents desaigües.

Manyeria

Ser capaç de substituir un pany de porta.

– Cisterna de W.C:

– Els components d’una cisterna, models de cisterna, mecanismes de funcionament, principals avaries associades.

-Procediment de substitució de peça o del conjunt de sistema/mecanisme.

– Aixetes – pulsador – desaigües

– Els components de les aixetes amb pulsador, tipologies, mecanisme de funcionament, principals avaries associades. 

-Procediment de substitució de peça o del conjunt de sistema/mecanisme.

-Manipulació i desembossament de piques de lavabo.

- Aprenentatge actiu i transferència de coneixement
- Aprenentatge permanent