Identificació i anàlisi de problemes i presa de decisions

Online

Dies: 19 i 26 d’abril, i 3, 10, 17 i 25 de maig.

Horari: de 12:00 a 13:30 hores, excepte el primer i el darrer dia.

Màxim 15 places.

 • Descobrir els diferents passos que formen part del protocol de resolució de problemes.
 • Utilitzar el protocol per resoldre problemes i compartir les diferents maneres de resoldre un mateix problema.
 • Conèixer algunes de les eines que es fan servir en la resolució de problemes i que ajuden en la presa de decisions.
 • Compartir i posar en pràctica les diferents eines a nivell individual i en grup.
 • Valorar els problemes i les decisions que cal prendre.
 • Contrastar amb els participants les valoracions i els plans d’acció.
 • Definir i conèixer la metodologia per realitzar una correcta formulació d’objectius.
 • Participar en la definició de diferents objectius i discutir la seva validesa.
 • Elecció i definició d’un problema
  • Les causes que determinen el problema
  • Persones i situacions involucrades
 • Metodologia per a trobar solucions
  • Eines d’anàlisi i resolució de problemes
  • Eines utilitzades per a la discussió de problemes en l’equip de treball
 • Formulació d’objectius en la resolució de problemes
  • Definició dels objectius a assolir
  • Estructuració dels objectius: Clars i mesurables
 • Estructura de la presa de decisions
  • La presa de decisions en la implementació de les accions
  • Planificació de les accions a desenvolupar
Anàlisi de problemes i presa de decisions