Identificació i anàlisi de problemes i presa de decisions

Online
  • Descobrir els diferents passos que formen part del protocol de resolució de problemes.
  • Utilitzar el protocol per resoldre problemes i compartir les diferents maneres de resoldre un mateix problema.
  • Conèixer algunes de les eines que es fan servir en la resolució de problemes i que ajuden en la presa de decisions.
  • Compartir i posar en pràctica les diferents eines a nivell individual i en grup.
  • Valorar els problemes i les decisions que cal prendre.
  • Contrastar amb els participants les valoracions i els plans d’acció.
  • Definir i conèixer la metodologia per realitzar una correcta formulació d’objectius.
  • Participar en la definició de diferents objectius i discutir la seva validesa.
Anàlisi de problemes i presa de decisions