Com millorar l’eficiència lectora

Online

Dies 12, 13 i 21 de maig i 3 i 10 de juny.

Màxim 15 places.

 • Llegir amb més rapidesa i millorar comprensió lectora
 • Augmentar el nivell de comprensió lectora
 • Recordar bé el que s’ha llegit tot gaudint de la lectura
 • Capacitat visual:
  • Moviments Sacàdics.
  • Fixacions.
  • Camp visual.
 • Lectura eficaç: aspectes bàsics
  • Relació entre la velocitat i la comprensió.
  • Obstacles per a llegir de forma eficaç.
 • Lectura eficaç: estratègies
  • Conèixer estratègies que ajuden a llegir de forma eficaç.
  • Entendre la importància de l’objectiu que busquem en cada lectura.
Aprenentatge permanent