La dimensió comunitària com a element integrador de les polítiques socials

Presencial

 

Adreçat als/les Tècnics/ques del Pla Comunitari Marianao.

Tècnics/ques
  • Enfocament i conceptes bàsics: comunitat, convivència, participació i sostenibilitat.
  • La dimensió comunitària: història, models i convergències.
  • Polítiques locals i dimensió comunitària.
  • El model d’intervenció comunitària intercultural: anàlisi teòrica i pràctica.
  • Estratègies i eines per a desenvolupar la dimensió comunitària.
  • Treball sobre el territori: coneixement, relacions i eines.
Polítiques socials