APLICACIÓ DE LA GAMIFICACIÓ

Presencial

1a edició: 14 i 21 de març. Olivera

Comandaments, Tècnics/ques

1. Crear projectes professionals capaços de dissenyar i desenvolupar projectes gamificats en diverses àrees professionals

2. Tenir una visió clara sobre la gamificació, aplicacions i possibilitats professionals

3. Aprendre a definir estratègies de gamificació

– QUE ÉS LA GAMIFICACIÓ

Introducció, models teòrics i pràctics que actualment s’usen.

– ASPECTES PSICOLÒGICS  DE LA GAMIFICACIÓ, PER A QUÈ ES ÚTIL PELS NOSTRES EQUIPS, AMB LES PERSONES OBJECTES DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ…

Play and Game

Motivació externa-Motivació interna

Participació, formar part de quelcom més gran que un mateix.

Flow i Hard Fun

-GAMIFICAR SIMPLIFICA LA COCREACIÓ I LES DINÀMIQUES COL.LABORATIVES

Jocs de competició

Jocs de col.laboració

Jocs per l’ús de l’intel.ligència col.lectiva

– USOS DE LA GAMIFICACIÓ A LA TEVA FEINA

Propostes per a dissenyar experiencies gamificades

- Innovació
- Treball transversal en la prestació de serveis

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

126 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa