HABILITATS I EINES DIGITALS 2: TALLER EVERNOTE

Presencial

1a EDICIÓ: 2 de novembre (11:00 a 14:00)

2a EDICIÓ: 8 de novembre (11:00 a 14:00)

3a EDICIÓ: 10 de novembre (11:00 a 14:00)

4a EDICIÓ: 15 de novembre (11:00 a 14:00)

5a EDICIÓ: 18 de novembre (11:00 a 14:00)

6a EDICIÓ: 24 de novembre (11:00 a 14:00)

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

En finalitzar l’acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:

  1. Organitzar i ordenar millor els recursos de la xarxa i els propis
  2. Recuperar de manera més ràpida informacions concretes ja emmagatzemades
  3. Dominar l’aplicació Evernote en entorn web i mòbil
  4. Millorar l’entorn personal d’aprenentatge
  1. Introducció a l’Evernote: l’espai on es poden guardar totes les idees en un únic lloc
  2. Crear notes de diferents formats.
  3. Etiquetar les notes per localitzar-les fàcilment.
  4. Altres possiblitats d’Evernote: llistes, recordatoris, marcadors…
- Gestió de les TIC
- Innovació
- Planificació i organització

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

124 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a cinquena prioritat formativa