HABILITATS I EINES DIGITALS 6: EINES PER MILLORAR L’APRENENTATGE AL LLOC DE TREBALL

Presencial

1ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES) 14 de març (10:00 a 14:00). Biblioteca

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer el concepte d’Entorn d’Aprenentatge Permanent (EPA)

2. Proporcionar als assistents els coneixements necessaris en el treball amb l’eina Feedly

3. Sensibilitzar l’organització de la importància de l’aprenentatge permanent

· EPA: Entorns Personals d’Aprenentatge

· Gestió d’informació a través de l’EPA: cerca, filtrat, organització, compartir continguts i tenir-ne cura

· Introducció a Feedly

· Estructura de Feedly

· Cerca de fonts i organització a Feedly

· Quan i com consultar el teu EPA. Evitar la infoxicació

· Revisió periòdica de l’EPA

- Aprenentatge permanent
- Gestió de les TIC
- Innovació

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

103 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar l’aprenentatge al lloc de treball com a prioritat en la detecció de necessitats formatives