DESENVOLUPAMENT PERSONAL DES DEL JOC…ON SOM ARA? 

Presencial

1a EDICIÓ: 3 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera

2a EDICIÓ: 9 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera

3a EDICIÓ: 15 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera

4a EDICIÓ: 29 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Directius, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Reflexionar sobre el desenvolupament personal a través del joc

2.  Plantejar-nos on som després de diversos anys fent formació en desenvolupament personal

3. Començar a construir les bases del nou projecte de desenvolupament personal del proper pla de formació

Aprendre no és un joc, encara que s’aprèn jugant. Jugant ens por sorgir el nostre inconscient i ens serveix en moltes ocasions per millorar alguna habilitat o simplement per reflexionar sobre el que fem en el nostre dia a dia.

Mitjançant diferents dinàmiques o jocs reflexionarem fent un repàs de les diferents temàtiques que hem tractat en els últims anys dins del projecte d’Estratègies de desenvolupament personal i indagarem en les vies de futur d’aquest projecte.

Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa