GA TI TO La percussió ibèrica

Presencial

23 de novembre de 10:00 a 14:00 hores.

Escola de música

Des de temps immemorables, veu i percussió han sabut acompanyar tot tipus de trobades i
cerimònies arreu d’incomptables indrets. Melodia i ritme han estat fil conductor per explicar
històries i ser escoltades, ja sigui vetllant la mort d’un infant, celebrant un canvi d’estació al
voltant d’una foguera o bé dins d’un temple en un context litúrgic. Aquestes i moltes d’altres,
són possibles mostres que a través de la música, han arribat a nosaltres gràcies a la seva
transmissió a través de la oralitat.
Són les conegudes com músiques de tradició oral, que a través de la seva pròpia
transmissió i permeabilitat, generen un canal conductor entre generacions i cultures, fent
que la seva tradició perduri en el temps.
Així doncs, és en el cas present que es pretén, a través d’una mostra i experiència vivencial,
conèixer alguns d’aquests ritmes, melodies i instruments que podem englobar dins de la
península Ibèrica en general, i en el quadrant nord-oest de la península en particular.
Aprendrem els tocs bàsics a través de la pandereta en la jota, les cunchas en la muhneiria o
el pandero quadrat de Peñaparda a través del Sorteao, ajechao y corrío brincao, per
acompanyar el seu ball.

Primera part (2 hores)
– DRUM CIRCLE. Roda de reconeixement dels instruments i el seus principals tocs.
Dinàmica base: tempo, pregunta-resposta i concepte d’engranatge, Rotatiu.
– CONSTRUCCIÓ PANDERO
– JOTA. Pandereta i pandero quadrat
– Munheira. Concha i pandero quadrat
– Sorteao Almirez i pandero quadrat
– Corrio brincao: Pandereta i pandero quadrat
– Ajechao: Pandero quadrat, concha, almirez, ampolla d’anís

Segona part (2 hores)
– SAPE QUE SAPE
– NO VOY SOLO
– MARINHEIRINHO DO MARE
– LA JOTA I EL SORTEAO DE LA HABANA

Desenvolupament de persones i equips