TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ A LA CALMA

Presencial

1ª EDICIÓ:

 • Sessió 1: 19 de juny (10:00 a 13:30). Olivera (Aula 108)
 • Sessió 2: 20 de juny (8:30 a 12:00). Olivera (Aula 108)
 • Sessió 3: 22 de juny (9:00 a 13:30). Olivera (Aula 108)

 

Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques

1. Entendre la complexitat de la interacció entre persones.

2. Reconèixer els diferents llenguatges que es poden utilitzar com a eines de comunicació en situacions difícils d’interacció.

3. Conèixer els algoritmes LEAPS i OSND i la seva aplicació pràctica.

4. Conèixer els conceptes claus de l’assertivitat, de la seva aplicació i les seves conseqüències

 

 • Axiomes de la comunicació
 • Escalfament emocional
 • Les 3 privacions
 • La importància del context
 • Cinètica i Proxèmia
 • Llenguatge verbal i paraverbal
 • Escolta activa
 • L’algoritme LEAPS (Listen / Emphatize / Ask / Paraphrase / Summarize)
 • L’algoritme OSND (Observo / Sento / Necessito / Demano)
 • Tècniques assertives verbals
- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania
- Persuasió

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

 

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat