Avança't
Cerca /

Curs TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ A LA CALMA X

Rodrigo Prieto
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques

1. Entendre la complexitat de la interacció entre persones.

2. Reconèixer els diferents llenguatges que es poden utilitzar com a eines de comunicació en situacions difícils d’interacció.

3. Conèixer els algoritmes LEAPS i OSND i la seva aplicació pràctica.

4. Conèixer els conceptes claus de l’assertivitat, de la seva aplicació i les seves conseqüències

 

  • Axiomes de la comunicació
  • Escalfament emocional
  • Les 3 privacions
  • La importància del context
  • Cinètica i Proxèmia
  • Llenguatge verbal i paraverbal
  • Escolta activa
  • L’algoritme LEAPS (Listen / Emphatize / Ask / Paraphrase / Summarize)
  • L’algoritme OSND (Observo / Sento / Necessito / Demano)
  • Tècniques assertives verbals
- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania
- Persuasió

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

 

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat