Avança't
Cerca /

Curs CURS D’ACCESSIBILITAT X

Enrique Rovira-Beleta
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques

1. Analitzar i comprendre els requeriments de la normativa d’accessibilitat per aplicar en els diferents projectes i obres que es realitzin al municipi

  • Disposicions Generals i Competències
  • Accessibilitat en el territori
  • Mitjans de transport
  • Productes i Serveis
  • Comunicació
  • Accessibilitat en l’edificació
  • Plans d’accessibilitat
  • Targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
  • De la promoció i la formació
Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Formació vinculada a l’execució d’un contracte programa