TALLER DE GESTIÓ DOCUMENTAL AD HOC

A proposta dels equips de treball
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Apropar els criteris de gestió documental a la implementació real dels canvis

2. Adaptar el sistema de gestió documental a les diferents maneres de fer de l’estructura

· Tractar un tema concret de gestió documental per una estructura administrativa concreta

· Realitzar a posteriori un taller d’acompanyament per implantar els criteris apresos en gestió documental

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives