Avança't
Cerca /

Curs JORNADA SOBRE EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU D’INTERNALITZACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS X

Aurora Corral
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Equip directiu

1. Aprofundir en el coneixement del procediment d’internalització de serveis públics

2. Conèixer les avantatges, inconvenients i conseqüències de l’internalització de serveis públics

· Procediment administratiu d’internalització de serveis municipals

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Prioritat desatcada per l’equip de direcció

Procediment administratiu