PROTECCIÓ DE DADES

Presencial

1a EDICIÓ:15 de desembre (09:00 a 10:30). Sala de Plens

2a EDICIÓ: 15 de desembre (11:00 a 12:30). Sala de Plens

3a EDICIÓ: 10 de gener (09:00 a 10:30). Sala de Plens

4a EDICIÓ: 10 de gener (11:00 a 12:30). Sala de Plens

5a EDICIÓ: 12 de gener (09:00 a 10:30). Sala de Plens

6a EDICIÓ: 12 de gener (11:00 a 10:30). Sala de Plens

7a EDICIÓ: 29 de gener (13:00 a 14:30). Sala de Plens

8a EDICIÓ: 7 de febrer (09:00 a 10:30). Sala de Plens

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Escola de música, Subalterns, Tècnics/ques
  1. Conèixer els punts més rellevants de la legislació sobre protecció de dades.
  2. Saber com afecta aquesta legislació a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
  • Conceptes generals
  • Referències legislatives
  • Nivells de protecció i mesures
  • Protecció de dades de caràcter personal
  • Dret i ús de la pròpia imatge
- Compromís municipal i ètica pública
- Domini professional

Formació prioritzada pel CAEM