Avança't
Cerca /

Curs PROTECCIÓ DE DADES X

Marcos Castro
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Directius, Escola de música, Subalterns, Tècnics/ques
  1. Conèixer els punts més rellevants de la legislació sobre protecció de dades.
  2. Saber com afecta aquesta legislació a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
  • Conceptes generals
  • Referències legislatives
  • Nivells de protecció i mesures
  • Protecció de dades de caràcter personal
  • Dret i ús de la pròpia imatge
- Compromís municipal i ètica pública
- Domini professional

Formació prioritzada pel CAEM