GEOVISOR – ULLS DE CIUTAT (OMAP)

Presencial

1ª EDICIÓ: 6 d’octubre (13:00 a 17:00)

2ª EDICIÓ: 20 d’octubre (13:00 a 17:00)

3ª EDICIÓ: 27 d’octubre (13:00 a 17:00)

4ª EDICIÓ: 10 de novembre (13:00 a 17:00)

 

Administratius/ves

1. Conèixer les funcionalitats de la nova versió de l’eina Geovisor-Ulls de Ciutat

2. Detectar problemes i dubtes producte de l’ús de l’eina

3. Promoure la transversalitat i el treball col·laboratiu en la prestació de serveis

- Domini professional
- Planificació i organització

Vinculat a Ciutat Emprenedora: Que Sant Boi disposi d’una estratègia de desenvolupament urbà per fer una ciutat atractiva i generar activitat econòmica

Vinculat a Ciutat Amable: Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable

94 persones del total de participants han establert l’apartat Ulls de Ciutat com a prioritat en la detecció de necessitats formatives