NOVA GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA

Presencial

1ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES) 2 de març (11:00 a 14:00). Olivera 108

2ª EDICIÓ: 16 de març (11:00 a 14:00). Olivera

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament.

· Errors habituals en l’ús del català a nivell escrit

· Regles generals i específiques per minimitzar els errors

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Dur a terme l’acord de col·laboració vigent entre el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament i el CNPL per garantir el correcte ús de la llengua catalana a l’Administració