Avança't
Cerca /

Curs Extinció d’incendis X

ASPY
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Subalterns, Tècnics/ques
  1. Reforçar la formació en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals en relació a l’extinció d’incendis en l’entorn laboral.
  • Identificar les diferents fonts d’incendis (sòlids, gasos i líquids)
  • Identificar quin extintor utilitzar depenen del foc a extingir (pols, escuma, co2)
  • Pràctiques amb els extintors i foc real en cadascuna de les tipologies
  • Pràctiques de projecció d’aigua (raig, polvoritzada i pantalla)
  • Entrenament en els diferents llocs de BIE (Boca d’Incendi Equipada)

Prevenció de riscos laborals