ORDRE A L’ORDINADOR

Presencial

1a edició: 04, 11 i 18 d’octubre (9,30 a 14,30) – Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

2a edició: 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre (9,30 a 14,30) – Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

  • Analitzar les necessitats del seu lloc de treball en relació a l’organització dels continguts digitals.
  • Idear uns criteris d’organització i indexació dels continguts digitals que responguin a les seves necessitats.
  • Construir una estructura pròpia, adaptada a les necessitats personals i institucionals, dels continguts digitals.
(Els participants durant el curs hauran de tenir accés a la seva estructura de carpetes (o be mitjançant USB o mitjançant accés remot) que seran l’objecte de treball.)
  • Continguts procedimentals: Etiquetat i indexació dels continguts digitals. Organització i reestructuració dels continguts digitals.
  • Continguts actitudinals. Voluntat de treballar de forma organitzada. Consciència de la necessitat de gestionar apropiadament el temps. Autonomia en la realització de la feina. Cerca de l’eficàcia i l’eficiència. Assumpció de la necessitat de compartir criteris organitzatius.
Planificació i organització