MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE SANT BOI (TERRITORI)

Presencial
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques

1. Millorar el coneixement del territori físic de la ciutat de Sant Boi

2. Fomentar la col·laboració i la gestió del coneixement en aquest àmbit

3. Conèixer les especificitats del territori per prendre millors decisions en els respectius àmbits

· Anàlisi del mapa de Sant Boi

· Anàlisi dels diferents espais on podria augmentar la col·laboració entre els empleats i empleades de l’Ajuntament

· Zones més problemàtiques del municipi

- Domini professional
- Treball transversal en la prestació de serveis

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

51 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives