LOTUS NOTES

Presencial

1a EDICIÓ: 3 de febrer (11:00 a 14:00). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

2a EDICIÓ: 15 de febrer (11:00 a 14:00). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

 

Administratius/ves, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Conèixer amb detall el gestor de correu electrònic corporatiu

2. Gestionar de manera més eficient el correu electrònic

3. Descobrir potencialitats en l’ús del correu electrònic

· Funcionament del correu electrònic i agenda

· Evitar distraccions del correu electrònic.

· Organitzar, arxivar i netejar el correu electrònic

Gestió de les TIC

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar el treball col·laboratiu com a prioritat en la detecció de necessitats formatives