NOVETATS LEGISLATIVES III: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC. ÀMBIT OBRES

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Explicar amb detall l’afectació que tenen les lleis 39/2015 i 40/2015 a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en l’àmbit d’obres

· Novetats específiques per a l’Ajuntament de Sant Boi en l’àmbit d’obres

· Canvis operatius del funcionament intern de l’Ajuntament

· Canvis a curt, mitjà i llarg termini

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives