TALLER D’SLACK

Online

1ª edició: 30 de juny (10 a 12 hores)

2ª edició: 10 de juliol (10 a 12 hores)

Inscripcions: https://doodle.com/poll/saypw8whcxuzw9v7

Límit: 17 places

  • Saber com crear un espai de treball per l’equip de treball.
  • Conèixer com crear i cercar els diferents canals de comunicació.
  • Gestionar els membres de l’espai de treball.
  • Decidir com i quan volen rebre notificacions d’Slack.
  • Afegir aplicacions a Slack (enquestes, google calendar…)

1. Slack com a sistema de missatgeria.

2. L’espai de treball.

3. Els canals de comunicació i els fils.

4. Gestió de membres de l’equip de treball.

5. Notificacions

6. Integració amb altres aplicacions.

7. Construïm el nostre Slack.

- Planificació i organització
- Treball en equip