Conductes professionals i de transmissió d’imatge en l’atenció a la ciutadania

Online

1a Edició: Dies 7, 14, 21, 28/06 i 5/07/2022 de 12:30 a 14:00 hores.

2a Edició: Dies 8, 15, 29/06 i 6, 13/07/2022 de 12:30 a 14:00 hores.

3a Edició: Dies 13, 20, 27/06 i 4, 11/07/2022 de 09:30 a 11:00 hores.

 

Subalterns
  1. Avaluar i definir l’abast de l’actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.
  2. Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.
  3. Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de l  ciutadania.
  • Els vehicles de la imatge corporativa. Què entenem per imatge corporativa: imatge global i els elements que la conformen. La professionalitat: claus per desenvolupar-la activament. Avaluació dels suports per transmetre una imatge professional: de què disposem, quin ús en fem i com ho podem millorar.
  • El concepte de qualitat de servei: criteris bàsics. Eines de suport per quantificar els criteris de qualitat. Avaluació de les percepcions i les expectatives de la ciutadania.
  • Els avantatges d’assolir una bona imatge: som el que transmetem. La qualitat personal i la professionalitat aplicada a l’atenció a la ciutadania: les dimensions de la qualitat. Com construir una percepció institucional positiva en la ciutadania en els moments clau del procés d’atenció. Pautes de comunicació oral i llenguatge no verbal en els diferents moments d’atenció.
  • L’ètica en l’Administració pública: principis bàsics. El servei objectiu adreçat a l’interès general. La importància de ser transparents.