ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE SANT BOI

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Millorar l’atenció a la ciutadania des d’una vessant de proximitat a les persones de Sant Boi

2. Aprofundir en els diferents perfils de ciutadà més habituals a Sant Boi

· Atendre el ciutadà de forma no presencial

· Identificar i atendre noves demandes ciutadanes

· Atendre la ciutadania de Sant Boi

· Millorar el coneixement de la ciutadania de Sant Boi

- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi percebi la proximitat com un valor clau i real de l’acció municipal (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

82 persones del total de participants han establert diversos apartats d’atenció a la ciutadania com a prioritat en la detecció de necessitats formatives