Organització del temps de treball a casa

Online

Dijous 2 de juliol de 12:00 a 14:00 hores.

Inscripcions: https://doodle.com/poll/v88w5w67qbytvzb4

Límit: 25 places.

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques

La sessió consisteix en fer arribar als assistents eines i capacitació per a superar les dificultats exposades.

Funcionament: Prèviament al curs, el formador distribueix de manera gràfica i visual les dificultats que han aportat els alumnes en les següents categories: HÀBITS, RELACIONS I EINES.

Enviament del qüestionari electrònic: Com treballo des de casa? Entre 5 i 7 dies abans del curs, cada assistent introdueix les dificultats més importants a les que s’enfronta treballant des de casa.

- Administració
- Aprenentatge permanent