El rol del comandament i el seu impacte en la motivació d’equips

Presencial

Dies 4, 11 i 18 de novembre de 09:30 a 13:30 hores a L’OLIVERA.

 

JA ESTÀ COMPLERT. A partir d’ara contacteu amb fxrulo@santboi.cat i us posaré en llista d’espera.

Comandaments, Directius
 • Reflexionar envers el rol del comandament al meu ajuntament
 • Conèixer i aplicar els elements de motivació dels equips de treball.
 • Analitzar i avaluar l’eficàcia de les diferents estratègies de motivació.
 • Definir un pla d’acció individual.
Què es ser un Comandament al teu ajuntament?

1.-Rol professional v Rol Directiu

 • Què defineix el nostre rol?
 • Com vivim el rol?

2.-  Direcció i lideratge

 • Oposats o complementaris?
 • Com vivim el Rol
 • A què donem resposta nosaltres i què necessiten els nostres equips?
3.- Com podem motivar des del nostre rol?
 • Motivació personal
 • El Sentit professional com a font de motivació intrínseca
 • Diferents teories sobre motivació
4.-  Algunes claus de la motivació d’equips de treball
 • Comunicació i escolta activa
 • Crear sentiment d’equip
 • Missió i visió compartida com a font de motivació d’equips
 • El Reconeixement
5.- Pla d’Acció: Compromís d’equip i individual
- Desenvolupament de persones i equips
- Direcció de persones