PROTECCIÓ DE DADES

Presencial

1ª edició: 1 de juny (10:00-11:00)

2ª edició: 7 de juny (10:00-11:00)

3ª edició: 8 de juny (18:00-19:00)

4ª edició: 22 de juny (18:00-19:00)

Policia Local
  1. Conèixer la informació en protecció de dades necessària per desenvolupar les funcions dels lloc de treball que s’exerceix a l’organització.

1. El dret fonamental a la protecció de les dades personals
2. Aplicació de la normativa
3. Definicions generals
4. Tipus de dades personals
5. Legitimació per al tractament de dades
6. Obligacions prèvies al tractament
7. Obligacions durant el tractament
8. Funcions  i obligacions del personal

Compromís municipal i ètica pública