Gestió de les garanties vinculades a contractació, llicències i us dels equipaments

Online

Dies 17 i 24 de setembre de 12:00 a 13:30 hores.

 

 

Administratius/ves, Tècnics/ques

Assegurar la tramitació electrònica del procés de constitució i ingrés de les garanties, tant per a la ciutadania com per a la gestió interna.

A determinar

Contractació