HABILITATS I EINES DIGITALS 4: TALLER DE PREZI

Presencial

1a EDICIÓ: 11 d’octubre (11:00 a 14:00). CORESSA

 

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Proporcionar als assistents els coneixements necessaris en el treball amb l’eina Prezi

2. Adquirir nocions per desenvolupar les diferents utilitats i aplicacions a l’hora de crear i dissenyar una presentació, i adaptar-les a les necessitats de la seva organització.

3. Dotar d’un coneixement de Prezi que permeti expressar amb més claredat allò que volem presentar

· Introducció a Prezi

· Com comunicar millor

· Estructura de Prezi

· Inserció de text i/o imatges

· Dibuixar la ruta

· Presentació i publicació

· Compartir

- Gestió de les TIC
- Innovació
- Persuasió

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

114 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar la presentació de continguts com a prioritat en la detecció de necessitats formatives