ESCRIPTURA EFICAÇ

Presencial

1ª edició: 26/10

2ª edició: 16/11

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament.

2. Simplificar el llenguatge amb què l’Ajuntament es dirigeix a la ciutadania

· Concepte de llenguatge planer

· Com simplificar un text

· Tècniques d’expressió escrita

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Dur a terme l’acord de col·laboració vigent entre el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament i el CNPL per garantir el correcte ús de la llengua catalana a l’Administració