CREATIVITAT I MÚSICA

Presencial
Escola de música

1. Conèixer un enfocament del currículum de Música que parteix de la creativitat de l’alumne.
2. Descobrir i analitzar les habilitats cognitives que es posen en joc en les diferents propostes didàctiques.
3. Valorar els beneficis de la pràctica de la creativitat a partir dels valors de les creacions de l’alumnat i del coneixement psicopedagògic relacionat amb aquests processos.
4. Generar propostes didàctiques centrades en productes de creació musical de l’alumnat i valorar-les amb dinàmiques de grup.

· Beneficis de l’Art en Educació

· Aprenentatge basat en el cervell

· Habilitats cognitives i creativitat

· Pràctiques col·laboratives

· Globalitzar a l’aula de música

· Creativitat i currículum

· Creativitat i aprenentatge

· Percepció i expressió

· Creativitat i relació pedagògica

· El conflicte de l’avaluació

· La importància dels coneixements previs

· Entorns emocionals

· Gestió d’aula, Microteaching

· Personalització

· ABP

· Pedagogia centrada en l’aprenent

· Soft skills

· Música i tecnologia

Innovació

· Que es garanteixi el dret universal a la cultura, posant especial èmfasi en la participativa i comunitària mitjançant l’impuls de programes per part de l’Ajuntament, entitats i agents culturals (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

100% del total de participants de l’àmbit d’Escola de Música a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a segona prioritat formativa