Edició d’imatges: Gimp

Online

9 – 11 – 15 i 17 de desembre de 2020, de 11:00 a 14:00 hores

 

Inscripcions:  https://rrhh.santboi.cat/epsilonnet/default.aspx

 

Número màxim d’alumnes: 15

 

Tècnics/ques
  • Adquirir coneixements bàsics sobre imatge digital.
  • Conèixer les particularitats de les eines Gimp.

 

Metodología d’impartició

Previ a l’inici del curs (entre 7 i 10 dies abans), es farà una detecció de necessitats i coneixements dels participants. El format es online.

 

  • Coneixements bàsics d’imatge digital: Diferenciar el format Bitmap i vectorial. Adquirir coneixements sobre les resolucions depenent del mitjà final. Definir els estàndars de colors RGM i CMYK. Aplicar els formats finals de fitxers: JPG, PNG, GIF, TIF i PDF. Tractament del pes de la imatge.
  • Composició amb vàries imatges. Flux de treball: Eines de selecció. Treball per capes. Eines de transformació. Modes de fusió. Inserir text.
  • Retoc d’imatge digital. Flux  de treball: Retallar i enquadrar correctament. Aplicar millores de llum i color. Eines de neteja. Eines per millorar la imatge, filtres.