Edició d’imatges: Gimp

Semi-presencial

 

 

Inscripcions:  https://rrhh.santboi.cat/epsilonnet/default.aspx

 

Número màxim d’alumnes: 15

 

Tècnics/ques
  • Adquirir coneixements bàsics sobre imatge digital.
  • Conèixer les particularitats de les eines Gimp.

 

Metodología d’impartició

Previ a l’inici del curs (entre 7 i 10 dies abans), es farà una detecció de necessitats i coneixements dels participants a través de l’aula virtual. S’intercalarà el treball presencial amb la realització de pràctiques a l’aula virtual. Les sessions presencials servirán per resoldre dubtes i fer correccions grupals.

 

  • Coneixements bàsics d’imatge digital: Diferenciar el format Bitmap i vectorial. Adquirir coneixements sobre les resolucions depenent del mitjà final. Definir els estàndars de colors RGM i CMYK. Aplicar els formats finals de fitxers: JPG – PNG – GIF – TIF – PDF. Tractament del pes de la imatge. Cerca d’imatges i drets d’autor.
  • Retoc d’imatge digital $ndash; Flux  de treball: Retallar i enquadrar correctament. Aplicar millores de llum i color. Eines de neteja. Eines per millorar la imatge, filtres.
  • Composició amb vàries imatges – Flux de treball: Eines de selecció (copiar i enganxar). Treball per capes. Eines de transformació. Selecció avançada: màscares. Modes de fusió. Inserir text. Elaboració de GIF animat (banner).