Microcurs sobre el deure d’intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+

Online

Del 12 al 22 de novembre (on line)

Aquí hi ha tota la informació del curs:

http://eapc.gencat.cat/ca/Formacio/microcurs-sobre-el-deure-dintervencio-en-casos-de-discriminacio-de-persones-lgbti/index.html

Els objectius són:

  • Adquirir coneixements bàsics sobre els conceptes al voltant del col·lectiu LGBTI+
  • Adquirir coneixements suficients de sensibilització sobre les possibles discriminacions
  • Saber identificar les situacions de discriminació LGBTI+
  • Conèixer com s’ha d’actuar davant de casos de discriminació LGBTI+

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El títol II de la Llei indica que les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i sensibilització adequades del seu personal sobre aquesta matèria.

La Direcció General d’Igualtat, conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, organitzen aquest curs, que es pot seguir a través de dispositius mòbils i de web, a fi de difondre el protocol que cal seguir per evitar situacions de discriminació del col·lectiu LGBTI+ pel que fa al gènere, l’orientació o identitat sexual o de la seva expressió de gènere.

El Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda va dissenyar, d’acord amb l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat, els continguts del present curs per al seu personal. Ara l’Escola d’Administració Pública de Catalunya posa aquest curs a disposició del personal de totes les administracions públiques catalanes.