INDICADORS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Presencial

· 1ª sessió:  17 de juliol (15:00 – 17:00)

· 2ª sessió: 18 de juliol (15:00 – 17:00)

· 3ª sessió: 20 de juliol (09:30 – 13:30)
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Incorporar la perspectiva de gènere en els diagnòstics

2. Incorporar la perspectiva de gènere en les avaluacions

 1. Introducció de la perspectiva de gènere a la intervenció pública.
  -Conceptes clau sobre gènere.
  -Conceptes i eines clau per a la transversalitat de gènere.
  -Introducció a l’anàlisi de pertinença de gènere i avaluació prèvia
 2. Construcció d’indicadors socials amb perspectiva de gènere.
  -Què mesuren els indicadors socials de gènere?
  -Aproximacions a la introducció de la perspectiva de gènere en el disseny d’indicadors d’àmbits
  clau per al benestar.
  -Els principals sistemes d’indicadors i índex d’igualtat de gènere avui. Comparativa de
  metodologies i marcs analítics.
  -Treballar indicadors de gènere en l’àmbit local: una aproximació a partir de l’Enquesta de
  condicions de vida de Sant Boi de Llobregat.
 3. Planificació i construcció d’indicadors d’avaluació amb perspectiva de
  gènere. Metodologies d’avaluació prèvia d’impacte.
  -Avaluació prèvia d’impacte de gènere a la pràctica: enfocaments i experiències.
  -Eines, perspectives i problemes per a l’avaluació de processos i resultats des d’una perspectiva
  de gènere.
  -Eines, perspectives i problemes per a l’avaluació d’impacte social des d’una perspectiva de
  gènere
- Orientació a resultats
- Planificació i organització

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat