PRÀCTIQUES RESTAURATIVES ENFOCADES AL BULLYING

Presencial

1ª edició:

  • Sessió 1: 28 d’abril (10:00-13:00). Olivera Aula 104
  • Sessió 2: 29 de maig (09:00-13:00). Olivera Aula 105
  • Sessió 3: 30 de maig (09:00-12:00). Olivera Aula 105
  • Sessió 4: 31 de maig (09:00-13:00). Olivera Aula 105
Administratius/ves, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Crear un grup interdisciplinar de pràctiques restauratives específic per a la prevenció i resolució de problemes relacionats amb el bullying
2. Adquirir coneixements per programar sessions preventives en educació primària i primer d’ESO
3. Donar resposta al conflicte mitjançant la implementació de cercles i reunions restauratives.

- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi percebi la proximitat com un valor clau i real de l’acció municipal (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat