LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL

Presencial

1a EDICIÓ: 20 i 25 d’abril (09:30 a 13:30)

2a EDICIÓ: 8 i 9 de maig (09:30 a 13:30)

3a EDICIÓ: 11 i 16 de maig (09:30 a 13:30)

4a EDICIÓ: 1 i 6 de juny (16:00 a 20:00)

5a EDICIÓ: 7 i 20 de juny (16:00 a 20:00)

 

 

Policia Local

1. Donar a conèixer les novetats legislatives més importants en matèria penal i de seguretat ciutadana dins de l’àmbit competencial de la Policia Local.

· Modificacions de la Llei d’enjudiciament criminal:

– Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la LECr:

   – Modificació art. 118: Dret de defensa.

   – Modificació art. 520 LECr: La detenció.

   – Art. 527: Drets del detingut incomunicat.

– Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la LECr per a l’agilització de la Justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals:

   – Reforma de les regles de connexitat.

   – Atestats policials.

   – Terminis per finalitzar la instrucció.

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

84% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa