FORMACIÓ CONTRACTACIÓ NEXT GENERATION

Presencial

1ª edició: 4 d’abril (9.30.-11.30). Can Torrents (sala de la primera planta)

2ª edició: 5 d’abril (9.30.-11.30). Cal Ninyo (teatre)

3ª edició: 7 d’abril (9.30.-11.30). Cal Ninyo (teatre)

Comandaments, Tècnics/ques

1. Contextualitzar la tramitació dels expedients de contractació i gestió dels fons derivats dels next generation

1. Requisits formals

2. Models de contractació i adaptació del gestor d’expedients a la tramitació d’aquests fons

- Gestió eficient dels recursos públics
- Orientació a resultats