Avança't
Cerca /

Curs JUDO VERBAL X

Daniel Herraiz Serra
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Policia Local

1. Aprendre noves tècniques de mediació en la resolució de conflictes.

2. Dominar el llenguatge verbal i corporal per controlar i dirigir la situació.

· Orígens del judo verbal.
· Fonaments del sistema.
· La comunicació: principis bàsics.
· Comunicació tàctica.
· Autocontrol.

- Orientació a la ciutadania
- Persuasió

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

58% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives han establert les tècniques de mediació en la resolució de conflictes (judo verbal, servei mediació) com a tercera prioritat formativa