JORNADA DE TREBALL ERESS

Presencial

1ª EDICIÓ: 19 de gener (09:30 a 14:00). Sala d’actes Olivera

Tècnics/ques
  1. Reflexionar sobre l’ètica als serveis socials

Presentació de l’ERESS de Sant Boi de Llobregat:

     · Origen i història

· Informació de documents interns

– Codi ètic

– Reglament

– Conceptes bàsics

· Exposició del circuit de consulta a l’ERESS

– Formulari de consulta a l’ERESS

– Assessorament en el plantejament de casos, susceptibles de ser consultats a l’ERESS


- Compromís municipal i ètica pública
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació sol·licitada pel Servei de Serveis Socials, Salut i Família