Detecció i atenció als infants que presenten NESE

Presencial

20 i 21 de juliol

Escoles Bressol

Parlarem dels funcionaments particulars de cada infant en contrapunt als termes desenvolupament, normalitat i dèficit. Com estar atents des de l’escola a les fragilitats en el desenvolupament psíquic.  Parlarem de la subjectivitat: les dificultats en la construcció del cos (consciència del jo) i el desenvolupament de la personalitat. Veurem l’especificitat dels trastorns de la relació , la comunicació i el llenguatge i com afecten a la socialització (agressivitat, aïllament). Introduirem els referents del marc educatiu: la intervenció educativa, vincles afectius versus vincles educatius; la pedagogia de les condicions i la posició de l’educador; la funció de la institució escolar i el treball en equip; el concepte d’inclusió. Analitzarem la importància de la relació amb els pares i les mares : col·laboració i acompanyament així com les diferències entre l’univers familiar i l’escolar.

Desenvolupament de persones i equips