DINAMITZACIÓ CONTINGUTS: DOLORS REIG

Presencial

6 de juny (11:00-14:00). Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Comandaments, Tècnics/ques
  1. Millorar les competències del grup de dinamització de continguts

(A determinar)

- Aprenentatge permanent
- Gestió de les TIC

Formar els i les participants en el projecte municipal de Dinamització de continguts