TALLER DE GOOGLE DRIVE

Online

1ª edició:

 • Sessió 1: 22 de juny (11.30 a 13.30) i
 • Sessió 2: 29 de juny (11.30 a 13.30)

2ª edició:

 • Sessió 1: 3 de juliol (11.30 a 13.30) i
 • Sessió 2: 10 de juliol (11.30 a 13.30)

Per inscripcions:  https://doodle.com/poll/bzvz2ar7z5tum6zw

Límit: 12 places.

 1. Aprendre a treballar amb i des del núvol. Google Drive per la creació i emmagatzematge de documents.
 2. Compartir i treballar documents en equip col·laborativament
 • Què és el núvol? Avantatges i inconvenients
 • Navegació per l’entorn Google Drive
 • Creació de carpetes/subcarpetes
 • Creació d’arxius (docs)
 • Pujar/descarregar carpetes i arxius
 • Compartir documents i treballar en xarxa col·laborativament
 • Gestionar versions
 • Sincronització

 

 

- Domini professional
- Gestió de les TIC
- Innovació
- Treball en equip