Projecte Moai: Kakebo, projectes de despesa afectada (2a jornada específica)

Online

Dies 19 i 21 d’octubre. Horari a determinar.

Millorarem l’execució actual dels vostres projectes, i com afrontar-los durant la resta de l’exercici, i sobretot, de cara als pròxims exercicis.

– Canvia de tipus de projecte.
– El projecte finalitza en la justificació (Comptabilitat).
– Despeses indirectes sense assignació al projecte.
– Assignació CAP 1.
– RVC de la despesa elegible.
– Indicar les previsions al projecte.
- Administració
- Aprenentatge permanent