Avança't
Cerca /

Curs RELACIONS INTERPERSONALS X

Cristina Cama
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Escoles Bressol

1. Identificar els conflictes més freqüents

2. Facilitar als equips estratègies de resolució de conflictes de forma positiva

3. Donar estratègies per intervenir a les situacions de conflictes

· Com acompanyem l’infant, què deixem fer, on diem prou relacionat amb dia a dia: familiarització, moment dels àpats, descans, higiene, …

· Estratègies i eines resolutives: desenvolupar l’escolta activa, l’assertivitat, l’empatia

· Control de les emocions

· Relacions constructives

Domini professional

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

74% del total de participants de l’àmbit d’Escoles Bressol a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a segona prioritat formativa