RELACIONS INTERPERSONALS

Presencial

1a EDICIÓ: 24 de juliol (09:00 a 14:00). Olivera

2a EDICIÓ: 25 de juliol (09:00 a 14:00). Olivera

Escoles Bressol

1. Identificar els conflictes més freqüents

2. Facilitar als equips estratègies de resolució de conflictes de forma positiva

3. Donar estratègies per intervenir a les situacions de conflictes

· Com acompanyem l’infant, què deixem fer, on diem prou relacionat amb dia a dia: familiarització, moment dels àpats, descans, higiene, …

· Estratègies i eines resolutives: desenvolupar l’escolta activa, l’assertivitat, l’empatia

· Control de les emocions

· Relacions constructives

Domini professional

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

74% del total de participants de l’àmbit d’Escoles Bressol a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a segona prioritat formativa