Recursos lingüístics en línia per millorar els textos orals i escrits, i per l’autoaprenentatge

Presencial

Divendres 17 de febrer des de les 11:00 fins a les 14:00 hores a L’Olivera.

 

Administratius/ves, Comandaments, Subalterns, Tècnics/ques, Treballadores socials

Sessió en què donarem a conèixer alguns dels recursos lingüístics que hi ha a la xarxa per millorar les nostres competències professionals orals i escrites en llengua catalana i també per aprofundir de manera autònoma en l’aprenentatge de la la llengua.

Presentarem cercadors lingüístics, diccionaris en línia, traductors i correctors automàtics, cursos de català en línia, entre d’altres, i combinarem l’explicació teòrica amb alguns exercicis pràctics.

- Administració
- Aprenentatge permanent