ACCENTUACIÓ I CONJUGACIÓ DE VERBS

Presencial

27 d’octubre (11:00-14:00). Olivera 104

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament.

2. Millorar l’ús dels accents

3. Millorar la conjugació dels verbs

· Regles generals de l’accentuació

· Conjugació de verbs i temps verbals

· Errors freqüents de l’accentuació i la conjugació de verbs

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Dur a terme l’acord de col·laboració vigent entre el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament i el CNPL per garantir el correcte ús de la llengua catalana a l’Administració